Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 2. 2020

XIII. sněm Sdružení hornických odborů

Na šedesát delegátů se sešlo 15. listopadu v Dělnickém domě v Horní Suché, aby na sněmu zhodnotili činnost Sdružení hornických odborů OKD za uplynulý rok, schválili rozpočet pro rok 2020 a zabývali se situací v černouhelném hornictví. Řízením sněmu byl pověřen místopředseda SHO Štefan Pintér. Minutou ticha za kolegy, kteří zahynuli v dole, si delegáti připomněli, jak je práce v hornictví riziková.


Předseda SHO Rostislav Palička seznámil delegáty se zprávou o činnosti za uplynulé období. SHO sdružuje 11 základních odborových organizací z různých společností, které mají pět tisíc členů. Za uplynulý rok se podařilo v kolektivních smlouvách kromě navýšení základních mezd vyjednat se zaměstnavateli řadu zaměstnaneckých benefitů, například navýšení příspěvku na penzijní připojištění. Za bezúrazový provoz a dobrou docházku mají zaměstnanci pololetně placené volno. Došlo k navýšení částky pro rodinné příslušníky při jednorázovém odškodnění podle § 271 i) zákoníku práce o 100 tisíc korun, bylo upraveno odchodné při obecné chorobě zaměstnance, došlo k úpravě základních prémií zaměstnanců s nejnižšími příjmy a podobně.

 

Delegáti byli seznámeni s ekonomickou situací některých firem a s úsilím odborů vyjednat úpravy v kolektivních smlouvách na rok 2020. Předseda Palička vyzdvihnul působení SHO v rámci Odborového svazu PHGN a zajištění bezplatné právní poradny členům odborů. Veškerou činnost mohou členové, a nejen oni, sledovat na webových stránkách SHO. Svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) Petr Vavroš informoval delegáty o mimořádných událostech v letošním roce a o statistice pracovních úrazů. Připomněl, že vloni se na pracovištích, kde působí odborové sdružení, stalo 16 smrtelných úrazů, přitom největší podíl na tomto počtu má mimořádná událost z 20. prosince 2018 na Dole ČSM. V letošním roce naštěstí ke smrtelnému úrazu nedošlo. Na bezpečnost práce je kladen velký důraz a za odbory kontrolní činnost zajišťuje v rámci sdružení jeden SIBP, devět závodních inspektorů BP a 140 úsekových inspektorů BP.  


O práci revizní komise hovořila její předsedkyně Květuše Drobiszová. Konstatovala, že předložený rozpočet na rok 2020 je v souladu se zásadami hospodaření SHO a finančně zajišťuje veškerou činnost odborového sdružení včetně právní poradny. Delegáti sněmu schválili rozpočet bez výhrad. 


Po pracovní části sněmu následovala vystoupení hostů. Předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel se zabýval situací v hornictví a energetice v rámci Evropské unie. Poukázal na nesmyslné a přímo škodlivé počínání zelených aktivistů a na jejich požadavky na likvidaci těžby a používání uhlí k výrobě elektřiny. Kritizoval rostoucí ceny emisních povolenek, které mají pro firmy likvidační charakter. Evropská unie podle něj zřejmě usiluje vyvolání krize evropského průmyslu, který Evropu živí. Jan Sábel také informoval o účasti na sjezdu maďarského hornického odborového svazu a postojích jednotlivých účastníků sjezdu k problematice těžebního průmyslu v Evropě. Na závěr delegátům poděkoval za činnost v odborech. 


První místopředseda OS PHGN Jaromír Franta přiblížil problémy, se kterými se potýká hnědouhelné hornictví na severu Čech. Informoval delegáty o zřízení uhelné komise jako poradního orgánu vlády, jejímž je členem za ČMKOS. 
Na sněmu vystoupil i výkonný ředitel OKD, a.s. Michal Heřman. Zhodnotil současnou nedobrou situaci v OKD a uvedl, že jednou z příčin je stanovení zcela nereálného plánu společnosti pro letošní rok. Podle jeho názoru nebyla zohledněna všechna rizika, která plán obnášel, jako například výkupy ve Starém Městě. Vedení společnosti OKD připravuje plán na příští rok a střednědobý plán, neboť v této chvíli je pořád v platnosti reorganizační plán z doby insolvence OKD, kterým se stejně nikdo neřídí. 


Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka představil zajímavou prezentaci o spotřebě uhlí v regionu. Vyplynulo z ní, že kraj se v příštích minimálně 15 letech bez černého uhlí neobejde. V kraji se ročně spotřebuje na 6,5 milionu tun uhlí, v OKD se vytěží přibližně 50 procent této komodity. „Otázkou tedy v této chvíli je, jestli jsme schopni nahradit těžbu koksovatelného uhlí z OKD. Víme, že tomu tak není. Jsou tak ohrožena tisíce pracovních míst nejen v hornictví, ale také v hutnictví v kraji,“ varoval náměstek Unucka. 


Delegáti XIII. sněmu SHO v závěru jednání schválili akční usnesení. Situace, kdy není stanovená koncepce těžby černého uhlí v OKD na další období ohrožuje zaměstnanost v Moravskoslezském kraji nejen v hornictví, ale také v ocelářství a na ně navazujících oborech. Delegáti se shodli, že krizovou situaci je nezbytné řešit na vládní úrovni. Z toho důvodu sněm uložil radě Sdružení hornických odborů OKD předat výzvu vládě, aby neprodleně připravila program těžby černého uhlí na Karvinsku, který by zabezpečil odpovídající pracovní a sociální podmínky pro pracovníky v daném odvětví. Současně s výzvou sněm delegoval na radu SHO OKD potřebné pravomoci, aby mohla podle potřeby prosazovat obsah výzvy všemi zákonnými prostředky, třeba i vyhlášením stávkové pohotovosti, případně stávky na pracovištích OKD. Tímto usnesením byla radě SHO OKD vyslovena důvěra. 

 

snem-sho-listopad-2019--1-.jpg

              snem-sho-listopad-2019--2-.jpg